Ní theastaíonn m’ainm fearainn uaim níos mó. Cad a dhéanfaidh mé anois?

Foghlaim tuilleadh faoi cheisteanna a bhaineann le do shuíomh gréasáin .eu, .ею nó .ευ, d’ainm fearainn a aistriú agus cód údaraithe a iarraidh agus an nós imeachta chun d’fhearann a athnuachan nó a scriosadh.

Mura dteastaíonn d’ainm fearainn uait a thuilleadh, is féidir leat é a aistriú chuig duine éigin eile, nó iarraidh é a scriosadh. Ciallaíonn scriosadh d’ainm go scriostar an t-ainm agus na sonraí uile a bhaineann leis, amhail d’ainm agus do sheoladh etc, ónár WHOIS gréasánbhunaithe. Déan teagmháil le do chláraitheoir más mian leat d’ainm a scriosadh.

 

A luaithe agus a scriostar é, coinnítear d’ainm fearainn ar coraintín ar feadh 40 lá. Feidhmíonn an tréimhse choraintín seo mar thréimhse shuaimhnithe ionas gur féidir leat d’ainm fearainn a fháil ar ais má athraíonn tú d’intinn, nó má scriosadh an t-ainm fearainn trí thimpiste. Tar éis thréimhse an choraintín, déanfar an t-ainm fearainn a scaoileadh i gcomhair clárúcháin. Ciallaíonn sé sin go bhféadfaidh duine eile é a chlárú ar bhonn tús freastail ar an gceann is túisce.

 

Tabhair do d’aire, de réir ár mBeartas Príobháideachta, nach mbeidh do shonraí pearsanta le feiceáil níos mó sa WHOIS gréasánbhunaithe nuair a scaoilfear an t-ainm fearainn as coraintín. Coinneoimid na sonraí ar chomhad, áfach, ar feadh deich mbliana, sa chás go mbeidís ag teastáil do chosaint dhleathach, de réir Dhlí na Beilge.

 

 

 

An raibh an t-alt seo cabhrach?

Bhain 1 as 1 tairbhe as seo.
Have more questions? Submit a request