Jakie są wymagania dla sytaksy nazw domen IDN?

Zapoznaj się z procedurami przetwarzania danych osobowych w EURid, funkcją wyszukiwania WHOIS, korzystaniem z usług proxy, IDN i zrozumieniem zasad łączenia homoglifów.

Prosimy sprawdzić Ograniczenia techniczne dla domen, jeśli chieliby Państwo dowiedzieć się szczegółów na temat wymogów co do syntaksy (składni) w nazwach IDN.

Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0
Masz więcej pytań? Wyślij zgłoszenie