Prečo je moja doména v karanténe? Ako ju môžem odtiaľ dostať?

Zistite viac o otázkach týkajúcich sa vašej webovej stránky .eu, .ею alebo .ευ, prevode domény so žiadosťou o autorizačný kód a postupe pri obnovení alebo vymazaní domény.

Vaša doména je v karanténe, pretože bola vymazaná. Domény sú uložené do karantény na 40 dní, ale môžu byť kedykoľvek počas tohto obdobia reaktivované. Počas karantény nefungujú webové stránky ani emailové adresy späté s touto doménou. Po skončení karantény sú domény uvoľnené a ktokoľvek si ich môže zaregistrovať na princípe „kto prv príde, ten prv melie“. V databáze WHOIS si vyhľadajte doménu .eu, aby ste zistili, kedy bude opäť dispozícii na registráciu na princípe „kto prv príde, ten prv melie“.

 

Ak chcete doménu znova aktivovať pred skončením karantény, kontaktujte svojho registrátora. Prípadne môžete Vašu doménu previesť na nového registrátora, ktorý ju reaktivuje. Súvisiace náklady prekonzultujte s Vašim registrátorom.

 

 Existujú tri dôvody, prečo môže byť doména vymazaná:

- Držiteľ doménu už viac nechce. V takomto prípade slúži 40-dňová lehota karantény ako obdobie „na premyslenie“. Doménu možno počas karantény znova aktivovať, ak sa jej držiteľ rozhodne, že si ju chce predsa len ponechať.

- Držiteľ domény nezaplatil poplatok za obnovenie a jeho registrátor bol nútený doménu vymazať z dôvodu neuhradených platieb. Po 40 dňoch v karanténe bude doména uvoľnená pre všeobecnú registráciu na princípe „kto prv príde, ten prv melie“, pokiaľ sa držiteľ nerozhodne túto doménu predtým reaktivovať.

- Doména bola zrušená združením EURid, keďže držiteľ domény nesplnil kritéria všeobecnej spôsobilosti. Zrušené domény môže znova aktivovať len EURid.

 

 

 

Pomohol Vám tento článok?

0 z 0 to pomohlo
Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť