O svoju doménu už nemám záujem. Čo mám teraz urobiť?

Zistite viac o otázkach týkajúcich sa vašej webovej stránky .eu, .ею alebo .ευ, prevode domény so žiadosťou o autorizačný kód a postupe pri obnovení alebo vymazaní domény.

Ak už viac nemáte o svoju doménu záujem, môžete ju transferovať na niekoho iného alebo požiadať registrátora o jej vymazanie. Výmaz domény znamená, že názov a všetky s ňou súvisiace informácie, ako napr. vaše meno, adresa a pod. budú odstránené z našej databázy WHOIS. Ak chcete vymazať svoju doménu, kontaktujte svojho registrátora.

 

Po výmaze sa doména dostane na 40 dní do karantény, potom bude uvoľnená a dostupná na registráciu.

 

Upozorňujeme, že podľa našich Zásad ochrany osobných údajov vaše osobné údaje už nebudú viditeľné vo webovej vyhľadávacej službe WHOIS po tom, čo bolo doménové meno prepustené z karantény. Tieto údaje uchovávame však desať rokov v prípade, že sa to vyžaduje na účely právnej ochrany, v súlade s belgickým zákonom.

 

Pomohol Vám tento článok?

1 z 1 to pomohlo
Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť