Γιατί το όνομα τομέα μου είναι σε καραντίνα; Τι σημαίνει αυτό;

Ενημερωθείτε για προβλήματα με τον ιστότοπό σας με κατάληξη .eu, .ею ή .ευ, για τη μεταφορά του τομέα σας με αίτηση κωδικού εξουσιοδότησης και για τη διαδικασία ανανέωσης ή διαγραφής του ονόματος τομέα σας.

Το όνομα τομέα σας τέθηκε σε καραντίνα γιατί έχει διαγραφεί. Τα ονόματα τίθενται σε καραντίνα για 40 ημέρες αλλά μπορούν να ενεργοποιηθούν ξανά οποιαδήποτε στιγμή κατά την περίοδο καραντίνας. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, δεν λειτουργούν πλέον οι δικτυακοί τόποι ή οι διευθύνσεις email που συνδέονται με τα εν λόγω ονόματα τομέα. Μετά τη λήξη της περιόδου καραντίνας, τα ονόματα τομέα αποδεσμεύονται και μπορούν να κατοχυρωθούν από οποιονδήποτε βάσει της αρχής «Εξυπηρέτηση κατά σειρά χρονικής προτεραιότητας».

 

Επικοινωνήστε με τον καταχωρητή σας και ζητήστε την ενεργοποίηση του πριν τη λήξη της περιόδου καραντίνας. Μπορείτε επίσης να απευθυνθείτε σε ένα νέο καταχωρητή για την ενεργοποίηση του μεταφέροντας το σε αυτόν. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τον καταχωρητή σας σχετικά με τα κόστη.

 

Υπάρχουν τρεις λόγοι για τους οποίους ένα όνομα τομέα μπορεί να διαγραφτεί:

- Ο κάτοχος του ονόματος τομέα δεν θέλει ποια το όνομα τομέα. Σε αυτή τη περίπτωση η καραντίνα λειτουργεί ως περίοδος «δεύτερης σκέψης». Το όνομα τομέα μπορεί ακόμη να ενεργοποιηθεί ξανά κατά τη διάρκεια της καραντίνας σε περίπτωση που ο κάτοχος το θελήσει.

- Ο κάτοχος του ονόματος τομέα δεν έχει πληρώσει την προμήθεια ανανέωσης και ο καταχωρητής του, αναγκάστηκε να διαγράψει το όνομα λόγω της ανεξόφλητης οφειλής. Με τη λήξη των 40 ημερών, το όνομα τομέα αποδεσμεύεται και είναι διαθέσιμο για γενική κατοχύρωση βάσει της αρχής «Εξυπηρέτηση κατά σειρά προτεραιότητας – «First come, First served», εκτός και εάν ο κάτοχος επιλέξει να το ενεργοποιήσει ξανά νωρίτερα.

- Το όνομα τομέα έχει ανακληθεί από το EURid διότι ο κάτοχος του ονόματος δεν πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Τα ανακλημένα ονόματα τομέα μπορούν να ενεργοποιηθούν εκ νέου μόνο από το EURid.

 

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;

0 στους 0 το βρήκαν χρήσιμο
Έχετε περισσότερες ερωτήσεις; Υποβολή αιτήματος