Δε θέλω πλέον το όνομα τομέα μου. Τι πρέπει να κάνω;

Ενημερωθείτε για προβλήματα με τον ιστότοπό σας με κατάληξη .eu, .ею ή .ευ, για τη μεταφορά του τομέα σας με αίτηση κωδικού εξουσιοδότησης και για τη διαδικασία ανανέωσης ή διαγραφής του ονόματος τομέα σας.

Εάν δεν επιθυμείτε πλέον να είστε κάτοχος του ονόματος τομέα σας, μπορείτε να το μεταφέρετε σε τρίτο ή να ζητήσετε τη διαγραφή του. Η διαγραφή του ονόματος τομέα σημαίνει ότι το όνομα και όλα τα στοιχεία που συνδέονται με αυτό, όπως το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνσή σας, κ.τ.λ. θα διαγραφούν από το διαδικτυακό μας WHOIS. Επικοινωνήστε με τον καταχωρητή σας για να του ζητήσετε να διαγράψει το όνομά σας. Μετά τη διαγραφή του, το όνομα τομέα τίθεται σε περίοδο καραντίνας (40 ημέρες). Αυτή η χρονική περίοδος λειτουργεί ως περίοδος «δεύτερης σκέψης» και μπορείτε να ενεργοποιήσετε το όνομα τομέα σας ξανά. Με τη λήξη των 40 ημερών, το όνομα τομέα αποδεσμεύεται και είναι διαθέσιμο για γενική κατοχύρωση βάσει της αρχής «Εξυπηρέτηση κατά σειρά προτεραιότητας – First come, First served».

Παρακαλούμε σημειώστε ότι, σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου μας, με τη λήξη της περιόδου καραντίνας τα προσωπικά σας στοιχεία δε θα προβάλλονται πλέον στο διαδικτυακό μας WHOIS. Παρ' όλα αυτά, θα αποθηκεύσουμε τα δεδομένα για δέκα χρόνια, σε περίπτωση που χρειαστούν για νομικούς λόγους και σύμφωνα με το Βελγικό δίκαιο.

 

 

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;

1 στους 1 το βρήκαν χρήσιμο
Έχετε περισσότερες ερωτήσεις; Υποβολή αιτήματος