Ποιες είναι οι απαιτήσεις για τη σύνταξη των ΔΟΤ (IDNs);

Μάθετε για τις διαδικασίες επεξεργασίας δεδομένων του EURid, τη δυνατότητα αναζήτησης WHOIS, τη χρήση υπηρεσιών μεσολάβησης (proxy services), τα IDN και να κατανοήσετε την ομαδοποίηση ομόγραφων ονομάτων τομέα.