Kako ispraviti svoje registracijske podatke?

Doznajte kako EURidu prijaviti pogrešku u registracijskim podacima, prijaviti se u my.eurid.eu, ažurirati svoje kontaktne podatke u WHOIS-u i upravljati promjenama registracije na temelju državljanstva.

Registracijske podatke vidljive na računu za „Moja .eu” može ažurirati samo vaš registrar na vaš zahtjev.

 Ako ne znate kontaktne podatke svojeg registrara, unesite svoj naziv domene u tražilicu za WHOIS kako biste pristupili podacima za registraciju vašeg naziva domene, koji uključuju kontaktne podatke vašeg registrara.

Je li ovaj članak bio koristan?

0 ljudi od 0 je reklo da je ovo korisno
Imate li još pitanja? Predaj zahtjev