Lil min nista’ nikkuntattja jekk għandi mistoqsijiet dwar l-isem ta’ dominju tiegħi?

Kun af aktar dwar kwistjonijiet relatati mas-sit web tiegħek .eu, .ею jew .ευ, it-trasferiment tad-dominju tiegħek billi titlob kodiċi ta' awtorizzazzjoni u l-proċedura għat-tiġdid jew it-tħassir tad-dominju tiegħek.

Inti għandek tikkuntattja lir-reġistratur tiegħek.

 

Jekk ma tafx id-dettalji ta’ kuntatt tar-reġistratur tiegħek, daħħal l-isem ta’ dominju tiegħek fis-search box tal-WHOIS biex taċċedi d-data għar-reġistrazzjoni tad-dominju tiegħek, li tinkludi d-dettalji ta’ kuntatt tar-reġistratur tiegħek.

 

Jekk jogħġbok innota li r-reġistraturi akkreditati xi kultant jikkooperaw ma’ sottokuntratturi jew intermedjarji biex joffru servizzi ta’ reġistrazzjoni ta’ ismijiet ta’ dominji lill-pubbliku. Madankollu, reġistraturi akkreditati biss jistgħu jaċċedu għas-sistemi ta’ reġistrazzjoni u jidhru għaldaqstant   fil-WHOIS ibbażata fuq l-internet. Ir-reġistratur li fl-aħħar aċċeda s-sistemi ta’ reġistrazzjoni biex jirreġistra l-isem ta’ dominju tiegħek normalment jidher fil-WHOIS ibbażata fuq l-internet. Madankollu, id-data dwar ir-rivenditurtista’ tidher ukoll fil-WHOIS output bħala “reseller contact”.

Dan l-artiklu kien utli?

0 minn 0 sabu dan bħala utli
Have more questions? Submit a request