Jien detentur ta' isem tad-dominju .eu.

Kun af aktar dwar kwistjonijiet relatati mas-sit web tiegħek .eu, .ею jew .ευ, it-trasferiment tad-dominju tiegħek billi titlob kodiċi ta' awtorizzazzjoni u l-proċedura għat-tiġdid jew it-tħassir tad-dominju tiegħek.
Kif nista’ naġġorna r-reġistrazzjoni tiegħi abbażi taċ-ċittadinanza tiegħi?
Mit-2 ta’ Awwissu 2021, iċ-ċittadini ta’ wieħed mill-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea, l-Iżlanda,...
Kif nista’ nittrasferixxi l-isem ta’ dominju tiegħi lil reġistratur u/jew reġistrant ġdid?
Aqra iktar dwar il-proċedura għat-trasferiment ta’ isem ta’ dominju.        
Kif u meta nġedded l-isem ta’ dominju tiegħi?
L-EURid iġġedded awtomatikament l-isem ta’ dominju tiegħek għal sena oħra meta jasal fl-aħħar tat...
| 1
Ma rridx l-isem ta’ dominju tiegħi iktar. X’jiġri issa?
Jekk trid tħassar l-isem ta’ dominju tiegħek; tista’ tittrasferixxih lil xi ħaddieħor jew titlob ...
Għaliex l-isem ta’ dominju tiegħi qiegħed fi kwarantina? Kif nista’ nreġġgħu lura?
L-isem ta’ dominju tiegħek huwa fi kwarantina għax kien ġie kkanċellat. Ismijiet jitqiegħdu fi kw...
Kif nista’ niċċekkja jew naġġorna n-name servers li huma kkollegati mal-isem ta’ dominju tiegħi?
Tista’ tiċċekkja liema name servers huma kkollegati mal-isem ta’ dominju tiegħek billi tuża l-WHO...
| 16
X’hinu My .eu? Għalxiex nista’ nużah?
Li jkollok kont "My .eu" jippermettilek, id-detentur tal-isem tad-dominju, li timmaniġġja ċerti a...
Lil min nista’ nikkuntattja jekk għandi mistoqsijiet dwar l-isem ta’ dominju tiegħi?
Inti għandek tikkuntattja lir-reġistratur tiegħek.   Jekk ma tafx id-dettalji ta’ kuntatt tar-r...
Kif nista’ nbiddel id-dettalji ta’ kuntatt tiegħi fil-WHOIS ibbażata fuq l-internet?
Jekk jogħġbok ikkuntattja lir-reġistratur tiegħek biex jibdel jew jaġġorna d-dettalji ta’ kuntatt...