Jag ombads att validera mina registreringsuppgifter. Vad ska jag göra?

Ta reda på hur du rapporterar felaktigheter i registreringsuppgifter till EURid, loggar in på my.eurid.eu, uppdaterar dina kontaktuppgifter i WHOIS och hanterar ombudsändringar baserat på medborgarskap.

För att bekämpa bedräglig användning av domännamn genomför EURid kontroller för att bekräfta att de uppgifter du har tillhandahållit som innehavare av ditt domännamn (kallade ”Registreringsuppgifter”) är exakta och uppdaterade, och inbjuder dig att granska och validera dina registreringsuppgifter via Mitt .eu-plattformen, i enlighet med vår integritetspolicy.

 

Om du har mottagit ett e-postmeddelande från EURid (no-reply@eurid.eu eller whoisaccuracy@eurid.eu) där du ombeds att granska och validera dina registreringsuppgifter ska du följa dessa steg inom datumet eller tidsramen som anges i e-postmeddelandet:

  • Logga in på Mitt .eu-plattformen. Fyll i ditt domännamn och din e-postadress som är kopplade till ditt domännamn och klicka på ”Begär åtkomstkod”. Fyll i koden som skickas till din e-postadress och klicka på Logga in. Observera att åtkomstkoden som skickas till din e-postadress endast kan användas en gång och att den upphör att gälla två timmar efter att du har mottagit den.
  • Kontrollera att dina registreringsuppgifter är korrekta. Om du behöver korrigera dina registreringsuppgifter kontaktar du ditt ombud eller företaget som du registrerade ditt domännamn genom och ser till att dina uppgifter uppdateras. Först när det är gjort loggar du in på Mitt .eu-plattformen igen för att validera dina uppgifter.
  • Validera dina uppdaterade registreringsuppgifter. Välj en av de tillgängliga metoderna och följ anvisningarna för att validera dina registreringsuppgifter. En lyckad validering kommer inte att resultera i omedelbar aktivering av domännamnet, eftersom detta kan kräva manuella kontroller av EURid. Du kommer att meddelas via Mitt .eu-plattformen om EURid kräver ytterligare åtgärder från din sida innan de godkänner valideringen.

 

Såvida du inte validerar dina registreringsuppgifter kommer ditt domännamn att suspenderas (status på WHOIS kommer att visas som ”Server Hold”) vid datumet eller tidsramen som indikeras i e-postmeddelandet som skickas av EURid och alla nya domännamn som du registrerar eller blir innehavare av kommer att suspenderas automatiskt vid registrering/överföring av ditt namn. Som ett resultat kommer ditt (eller dina) domännamn att inaktiveras.

 

Om du vill motta ytterligare information om ditt valideringsfall kan du logga in på Mitt .eu-plattformen för att komma i kontakt med vårt supportteam.

Var denna artikel till hjälp?

0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan