Jag har en fråga om ”Uppgiftsvalidering”.

Ta reda på hur du rapporterar felaktigheter i registreringsuppgifter till EURid, loggar in på my.eurid.eu, uppdaterar dina kontaktuppgifter i WHOIS och hanterar ombudsändringar baserat på medborgarskap.
Hur korrigerar jag mina registreringsuppgifter?
Observera att registreringsuppgifterna som är synliga på ditt ”Mitt .eu”-konto endast kan uppdate...
Jag ombads att validera mina registreringsuppgifter. Vad ska jag göra?
För att bekämpa bedräglig användning av domännamn genomför EURid kontroller för att bekräfta att ...