Vad är en ACE-sträng?

Ta reda på mer om EURid:s datahanteringsförfaranden, WHOIS-sökfunktionen, användningen av proxyservrar, IDN:er och få en förståelse för homoglyf-buntning.

En ACE-sträng är resultatet av att du anger IDN i webbläsarens adressfält och det konverteras till ett format som kan förstås av domännamnssystemet.

Läs mer om IDN.

Var denna artikel till hjälp?

0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan