Jag har en teknisk eller integritetsrelaterad fråga.

Ta reda på mer om EURid:s datahanteringsförfaranden, WHOIS-sökfunktionen, användningen av proxyservrar, IDN:er och få en förståelse för homoglyf-buntning.
Jag kan inte logga in på My.eurid.eu
Verifiera att du använder samma e-postadress som du använde för att registrera ditt domännamn. ...
Hur behandlas personuppgifter av EURid?
Personuppgifterna för den registrerade som kommer i kontakt med oss behandlas enligt vår integrit...
Min hemsida fungerar inte sedan jag flyttat mitt domännamn till ett nytt ombud. Varför inte?
Ombuden är ansvariga för att hantera domännamn och för den tekniska implementeringen av domännamn...
Vad är proxy-tjänster och hur används de?
Proxy-tjänster döljer domännamsinnehavarens kontaktuppgifter och erbjuds av olika skäl. Ett av sk...
Ett domännamn med felaktiga registreringsuppgifter visas i det webbaserade WHOIS-systemet. Hur meddelar jag EURid?
Om du har upptäckt registrantuppgifter för ett specifikt domännamn som du tror är felaktiga ska d...
Vad är WHOIS?
WHOIS är ett protokoll som ger användare möjlighet att hitta information bland annat om .eu-domän...
Vad betyder homoglyf-buntning? Erbjuder EURid det?
Domännamn kan likna varandra beroende på vilken skrift och vilket teckensnitt som används. Faktum...
Vilka är syntax kraven för IDN?
Vänligen kolla våra Regler gällande .eu-domännamn för att kolla syntax-kraven för IDN.    
Vad är en ACE-sträng?
En ACE-sträng är resultatet av att du anger IDN i webbläsarens adressfält och det konverteras til...