Technické dotazy a ochrana osobních údajů.

Získejte informace o tom, jak EURid zpracovává údaje, o vyhledávacím nástroji WHOIS, o používání proxy služeb, o IDN a také o spojování homoglyfů.
Nemohu se přihlásit do My.eurid.eu
Ověřte, že používáte stejnou e-mailovou adresu, jaká je uvedena v registračních údajích Vašeho ...
Jak EURid zpracovává osobní údaje?
S osobními údaji jakéhokoli datového subjektu, který se dostane do kontaktu s námi, se nakládá po...
Od té doby, co jsem doménové jméno převedl k novému registrátorovi, mi nefungují webové stránky. Proč?
Registrátoři jsou odpovědni za administraci doménových jmen ve svém portfoliu a za technickou imp...
Co to jsou služby zástupců (proxy services) a na co se využívají?
Služby zástupců (proxy services)  utajují kontaktní údaje držitele doménového jména a jsou nabíze...
Webový WHOIS zobrazuje doménová jména s nepřesnými registračními údaji. Jak mohu EURid informovat?
Pokud se důvodně domníváte, že jsou údaje o držiteli určitého doménového jména nepřesné, můžete n...
Co je to vyhledávací nástroj WHOIS?
Vyhledávací nástroj WHOIS je protokol, který uživatelům umožňuje vstoupit do databáze doménových ...
Co to znamená spojování homoglyfů? Nabízí ho EURid?
V závislosti na použitém písmu a typu písma mohou doménová jména vypadat navzájem podobně. Je sku...
Jaké jsou požadavky na syntaxi pro doménová jména IDN?
Prohlédněte si prosím naše Pravidla pro doménová jména, kde naleznete požadavky na syntaxi doméno...
Co to znamená “řetězec ACE”?
Řetězec ACE je forma IDN srozumitelná pro Domain Name System, ke konverzi do této formy dojde pot...