Έχω μια ερώτηση σχετικά με την "Επικύρωση δεδομένων"

Μάθετε πώς να αναφέρετε ανακρίβειες δεδομένων κατοχύρωσης στο EURid, να συνδεθείτε στο my.eurid.eu, να ενημερώσετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας στο WHOIS και να διαχειριστείτε αλλαγές κατοχύρωσης με βάση την ιθαγένεια.
Πώς μπορώ να διορθώσω τα δεδομένα εγγραφής μου;
Τα δεδομένα κατοχύρωσης που είναι ορατά στο λογαριασμό «My .eu» μπορούν να ενημερωθούν μόνο από τ...
Μου ζητήθηκε να επικυρώσω τα στοιχεία κατοχύρωσής μου. Τι πρέπει να κάνω;
Για την αντιμετώπιση της απάτης μέσω ονομάτων τομέα, το EURid πραγματοποιεί ελέγχους για να επιβε...