Mam pytanie co do "Potwierdzenia danych"

Dowiedz się, jak zgłosić do EURid niepoprawność danych rejestracyjnych, jak zalogować się do my.eurid.eu, a dalej jak zaktualizować swoje dane kontaktowe w WHOIS i zarządzać aktualizacją rejestracji na podstawie obywatelstwa.
Jak skorygować dane rejestracyjne?
Dane rejestracyjne widoczne na platformie „Moje .eu” mogą być aktualizowane wyłącznie przez rejes...
Zostałem poproszony o potwierdzenie swoich danych rejestracyjnych. Co powinienem zrobić?
Aby ograniczyć i utrudniać rejestracje nazw domen do celów abuzywnych, EURid regularnie kontroluj...