Mám otázku týkajúcu sa "overovania registračných údajov".

Zistite, ako nahlásiť nepresnosť registračných údajov do systému EURid, prihlásiť sa do my.eurid.eu, aktualizovať svoje kontaktné údaje v systéme WHOIS a spravovať zmeny registrácie na základe občianstva.
Ako opraviť registračné údaje?
Registračné údaje viditeľné na účte "My .eu" môže aktualizovať len váš registrátor na vašu žiados...
Dostal(a) som e-mail od EURidu so žiadosťou o overenie registračných údajov. Čo mám robiť?
Ak ste dostali e-mail od EURidu (no-reply@eurid.eu alebo whoisaccuracy@eurid.eu), v ktorom vás ži...