Imam tehnično vprašanje ali vprašanje glede zasebnosti.

Preberite več o postopkih obdelave podatkov s strani organizacije EURid, možnosti iskanja WHOIS, uporabi posredniških storitev, IDN in pridobite razumevanje združevanja homoglifov.
Ne morem se prijaviti v My.eurid.eu
Preverite, ali uporabljate isti e-poštni naslov, kot ste ga uporabili za registracijo domenskega...
Kako EURid obdeluje osebne podatke?
Osebni podatki vsakega posameznika, na katerega se nanašajo podatki, ki stopi v stik z nami, se o...
Od prenosa mojega domenskega imena na novega registarja moja spletna stran ne deluje. Zakaj?
Registrarji so odgovorni za upravljanje domenskih imen iz svojega portfelja in za tehnično izvedb...
Kaj so proxy storitve in za kaj jih uporabljamo?
Storitve proxy maskirajo kontaktne podatke nosilca domenskega imena in se zagotavljajo zaradi ra...
Domensko ime z netočnimi registracijskimi podatki je prikazano v spletnem WHOIS-u. Kako obvestim EURid?
Če ste identificirali podatke registranta za določeno domensko ime, za katere menite, da so netoč...
Kaj je storitev iskanja WHOIS?
Storitev iskanja WHOIS je protokol, ki uporabnikom omogoča dostop do baze podatkov domenskih imen...
Kaj pomeni sveženj homografov oziroma “homoglyph bundling”? Ga ponuja tudi EURid?
Domenska imena so si lahko med seboj podobna po pisavi in obliki črk. Dejstvo je, da imajo nekate...
Kakšne so skladenjske zahteve za IDN-e?
Oglejte si Pravila za domenska imena in preverite skladenjske zahteve za IDN-e.    
Kaj je znakovni niz ACE?
Znakovni niz ACE je rezultat vnosa IDN v naslovno vrstico brskalnika in njegove pretvorbe v oblik...