Защо моето име на домейн е в карантина? Как мога да го възстановя?

Научете повече за възможни проблеми с Вашия уебсайт с .eu, .ею или .ευ име на домейн, за прехвърлянето на вашия домейн с код за оторизация на трансфера и за процеса на подновяване или изтриване на Вашето име на домейн.

Вашето име на домейн е в карантина, тъй като е било премахнато. Домейнът остава в период на карантина за 40 дни, но може да бъде отново активиран по всяко време, докато е в карантина. По време на периода на карантина, уебсайтовете и имейл адресите, свързани с името, не функционират. След като периодът на карантина е отминал, имената на домейни се освобождават и всеки може да ги регистрира отново на принципа „предимство на по-рано получената заявка“. Потърсете името на домейн в полето за търсене на WHOIS, за да разберете на коя дата ще бъде отново достъпно за регистрация на принципа „предимство на по-рано получената заявка“.

 

За да активирате повторно Вашето име на домейн преди края на период на карантина, моля свържете се с Вашия регистратор. Можете също така да прехвърлите Вашия домейн към нов регистратор, който отново ще активира Вашето име на домейн. Моля консултирайте се с Вашия регистратор относно разходите, свързани с транзакцията.

 

Има 3 причини, поради които името на домейн е премахнато:

- титулярят на името на домейн вече не го иска. В такъв случай, 40-дневният карантинен период служи за “охлаждане”. Името може да се активира отново през периода на карантина, в случай, че титулярят му реши, че все пак иска да го запази.

- титулярят на името на домейн не е платил таксата за подновяване и регистраторът е бил принуден да премахне името заради висящи плащания. След 40 дни в карантина, името на домейн ще бъде освободено за обща регистрация на принципа “предимство на по-рано получената заявка”, освен ако титулярят не реши да го активира отново преди това.

- името на домейн е премахнато от EURid, тъй като титулярят му не е отговарял на предварителните условия за регистрация. Отменените имена на домейни могат да се активират само от EURid.

Беше ли полезна тази статия?

0 от 0 считат материала за полезен
Имате още въпроси? Подаване на заявка