Аз съм титуляр на .eu име на домейн.

Научете повече за възможни проблеми с Вашия уебсайт с .eu, .ею или .ευ име на домейн, за прехвърлянето на вашия домейн с код за оторизация на трансфера и за процеса на подновяване или изтриване на Вашето име на домейн.
Как да актуализирам регистрацията си въз основа на моето гражданство?
От 2 август 2021 г. гражданите на една от държавите-членки на Европейския съюз, Исландия, Лихтенщ...
Как да прехвърля името си на домейн на нов регистратор и/или притежател?
Прочетете повече за процедурата по прехвърляне на име на домейн.  
Как и кога да подновя своето име на домейн?
EURid автоматично ще поднови името на домейн за още 1 година, когато то достигне края на регистра...
| 1
Повече не желая това име на домейн. Какво да направя?
Ако вече не желаете своето име на домейн, можете да го прехвърлите на друго лице или да поискате ...
Защо моето име на домейн е в карантина? Как мога да го възстановя?
Вашето име на домейн е в карантина, тъй като е било премахнато. Домейнът остава в период на каран...
Как мога да проверя или да актуализирам сървърите на имена, свързани с моето име на домейн?
Можете да проверите кои сървъри на имена са свързани с Вашето име на домейн с помощта на уеб-бази...
| 16
Какво е "Моето .eu"? За какво мога да го използвам?
Наличието на акаунт в "Моето .eu" Ви позволява като притежател на името на домейн да управлявате ...
Към кого трябва да се обърна, ако имам въпроси за моето име на домейн?
Трябва да се обърнете към регистратора си.   Ако не знаете данните за контакт на регистратора, ...
Как мога да променя данните си за контакт в уеб-базираната версия на WHOIS?
Моля свържете се с Вашия регистратор, който ще има възможността да промени координатите от Ваше и...