Какви са синтактичните изисквания за Интернационализирани имена на домейни IDNs?

Запознайте се с процедурите за обработка на данни на EURid, функцията за търсене WHOIS, използването на прокси услуги, имената на домейни със специални знаци (IDNs) и разберете повече за групирането на хомоглифи.