Имам технически въпрос/въпрос, свързан с поверителността на данните.

Запознайте се с процедурите за обработка на данни на EURid, функцията за търсене WHOIS, използването на прокси услуги, имената на домейни със специални знаци (IDNs) и разберете повече за групирането на хомоглифи.
Не мога да вляза в Моето .еu (my.eurid.eu)
Проверете дали използвате същия имейл адрес, който сте посочили в регистрационните си данни. Ако...
Как се обработват личните данни от EURid?
Личните данни на всеки субект на данни, който влезе в контакт с нас, се обработват според нашата ...
Уебсайтът ми не работи, откакто прехвърлих името си на домейн към нов регистратор. Защо това е така?
Регистраторите са отговорни за администрирането на имената на домейни в портфолиото си, както и з...
Какво са посреднически услуги и защо биват използвани?
Посреднически услуги прикриват данните за контакт на притежателя на име на домейн и се предлагат ...
Уеб-базираната версия на WHOIS показва име на домейн с неточни регистрационни данни. Как мога да уведомя EURid?
Ако смятате, че данните на притежател на име на домейн са неточни, може да го предложите на нашет...
Какво представлява услугата за търсене WHOIS?
Услугата за търсене WHOIS е протокол, който позволява на потребителите да имат достъп до EURid ба...
Какво е групиране на хомоглифи? Предлага ли се от EURid?
В зависимост от писмеността и използвания шрифт, имената на домейни може да изглеждат подобно едн...
Какви са синтактичните изисквания за Интернационализирани имена на домейни IDNs?
Моля консултирайте се с нашите Правила за имена на домейни, за да проверите синтактичните изисква...
Какво е ACE стринг?
ACE стринг е резултатът от въвеждането на интернационализирано име на домейн IDN в адрес бара на ...