Как да регистрирам .eu име на домейн?

Научете кой може да регистрира имена на домейни с разширение .eu, .ею или .ευ, как да изберете надежден регистратор, какви са таксите за регистрация и начините за решаване на спорове за имена на домейни.
| 1
Как да намеря акредитиран регистратор?
Можете да намерите акредитиран регистратор, като потърсите в нашия списък с регистратори. Можете ...
| -1
Някой е регистрирал име на домейн, което искам или върху което мисля, че имам право повече отколкото настоящия титуляр. Какво да направя?
Имената на домейни с .eu (или вариантите му в други скриптове) биват регистрирани на базата на пр...
Кой може да регистрира име на домейн с разширение .eu (или вариантите му в други скриптове)?
Можете да регистрирате име на домейн .eu, .ею или .ευ, ако отговаряте на един от следните критери...
Колко струва регистрацията?
Цената зависи от регистратора. Акредитираните регистратори определят свои собствени цени за регис...